top of page

Volgens het nieuwe uitvoeringsbesluit van het Vlaams rampenfonds, dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van 9 november is de procedure tot erkenning als ramp gewijzigd ten opzichte van voorbije jaren. Om een erkenning als ramp aan te vragen moet de getroffene zelf een aanvraag tot erkenning indienen en dit binnen zestig dagen na het schadelijke weersverschijnsel.

Voor de schade die werd geleden door een schadelijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog tot en met 8 januari 2021 een aanvraag tot erkenning worden ingediend.

 

Dat betekent concreet : Als je deze zomer schade gehad hebt door de droogte, hitte of zonnebrand, gelieve dit dan nu te melden aan het rampenfonds. Hier hoeven geen documenten meegestuurd te worden. Je moet enkel een raming van de schade maken.

 

Op die manier kan de Vlaamse Overheid nagaan of aan het financieel criterium voor de erkenning van een (landbouw)ramp voldaan is.

 

Let wel: de meldingen gelden niet als een aanvraag tot vergoeding van schade.

Dat zal pas kunnen gebeuren nadat het schadelijke weersverschijnsel als ramp erkend is.

Enkel de landbouwers die een brede weersverzekering hebben afgesloten zullen bij een mogelijke erkenning ook effectief een schadevergoeding kunnen aanvragen. Maar om de drempelwaarde van schade nodig voor erkenning (100 mio Euro op Vlaams niveau) te bereiken is het belangrijk dat zoveel mogelijk schadelijders dit ook doorgeven.

 

 

Hoe meld je  de schade in het kader van de erkenning van het schadelijke weersverschijnsel als ramp voor 2020 ?

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Klik op de link of download het formulier op de website via https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

 

Het ingevulde formulier dient bezorgd te worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of op het adres van het Vlaams Rampenfonds, vermeld in het formulier. (via het e-loket gebeurt de registratie automatisch).

bottom of page